کلیه محصولات تولیدی جهاندار قبل از ورود به بازار و رسیدن به دست مشتریان عزیز ، بمنظور اطمینان از حسن کیفیت و دستیابی به حد اعلای رضایت مشتریان ، بر اساس استانداردهای بین المللی در آزمایشگاه تخصصی مورد آزمایش و آنالیز قرار می گیرند.

کلیه محصولات خریداری شده از کشاورزان طرف قرارداد با مجموعه صنایع غذایی جهاندار اعم از زعفران ، عسل ، خشکبار و … ، قبل از ورود به خط تولید بمنظور بسته بندی ، توسط آزمایشگاه تخصصی استاندارد و اکردیته مورد تایید وزارت بهداشت ، از نظر فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی مورد آزمایش ، آنالیز و رتبه بندی قرار گرفته تا از نظر کیفیت و سلامت محصول مورد تایید واقع شوند. محصولات جهاندار مطابق با استاندارد بین المللی ISO 3632 با استفاده از سیستم های حرفه ای مشخص و معین و توسط پرسنل کارآزموده و مجرب تولید ، فرآوری ، بسته بندی و به بازار داخلی و جهانی عرضه می گردند.

در  زعفران سه فاکتور و عامل مهم ، شامل کروسین (رنگ زعفران) ، پیکروکروسین (طعم زعفران) و سافرانال (عطر زعفران)  بمنظور مشخص نمودن سطح کیفیت آن مطرح می باشد. به هر میزان که این سه فاکتور از درجه بالاتری برخوردار باشند ، کیفیت زعفران نیز بهتر و بالاتر می باشد. زعفران جهاندار در راستای اصول مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان ، نتیجه و گزارش آزمون اندازه گیری این عوامل و فاکتور ها که به روش اسپکتروفتومتری انجام می گردد را به مشتریان داخلی و خارجی خود ارائه می نماید. ضمنا این شرکت گواهینامه های کیفی مورد نیاز محصولات را کسب نموده که این امر مبین تولید محصولی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.