بمنظور حمایت از کشاورزان زحمتکش ، حذف واسطه ها  و تقلب های احتمالی و در نهایت بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی جهاندار خصوصا ، زعفران و عسل ، صنایع غذایی جهاندار کلیه محصولات خود را بدون واسطه و مستقیم از کشاورزان زحمتکش طرف قرارداد تهیه می نماید.
یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین اهداف و رسالتهای مجموعه صنایع غذایی جهاندار ، حمایت از قشر خدوم و زحمتکش کشاورز می باشد که متاسفانه با توجه به دوش کشیدن بار اصلی هزینه تولید توسط این بزرگواران ، عواید اندکی نصیبشان میگردد . لذا این شرکت کلیه محصولات خود اعم از زعفران ، عسل و گیاهان دارویی مورد نیاز خود را به صورت مستقیم و با حذف کلیه واسطه ها و با بالاترین قیمت ممکن از کشاورز پیش خرید نموده یا در صورت تمایل کشاورزان نسبت به عقد قرارداد و مشارکت به منظور فروش داخلی و صادرات محصولات و بهره مندی از سود حاصل از فروش و صادرات محصولات با آن عزیزان همکاری و مشارکت می نماید